NATURALEZA

En este apartado he agrupado varios motivos como flores, frutas, pescado realizado al óleo sobre diferentes soportes como tela, madera o cartón.